วิธีนี้จะเป็นการลบไฟล์แบบถาวรทันทีโดยที่ไม่ตรงกดปุ่ม Shift และไม่มีไปปรากฎในถังขยะ

1 ไปที่ไอคอน Recycle Bin ทำการ คลิกขวา เลือก Properties

2 ทำการเลือกไดร์ที่ต้องการโดยสามารถเลือกได้ทั้ง 2ไดร์หรือไดร์เดียวก็ได้

ทำการติกที่ช่อง Don’t move file to the Recycle Bin. และกด OK

วิธีลบไฟล์แบบถาวรแบบไม่ปรากฎในถังขยะ