2-1

 

 

โปรแกรม Recuva สามารถทำการกู้ข้อมูลต่างๆได้

มีวิธีการติดตั้งโปรแกรมและการใช้งานดังนี้       คลิก

การกู้ข้อมูลด้วยโปรแกรม Recuva