1. เปิดโปรแกรม word ขึ้นมา ทำการเลือกเอกสารเปล่า

1
2. ไปที่เมนู ไฟล์

2
3. ไปที่ตัวเลือก

3
4. ไปที่เมนูขั้นสูงแล้วทำการเลื่อนหาหัวข้อที่ชื่อว่า แสดง ที่ช่อง ปิดการใช้งานตัวเร่งการประมวลผลกราฟิกด้วยฮาร์ดแวร์ให้ติ๊กถูก เสร็จแล้วกดตกลงออกมา

4
หมายเหตุ : ให้ทำที่ word ที่ เดียวแลล้วทุกโปรแกรมจะถูกตั้งค่าให้ยกเว้นบางโปรแกรมที่อาจมีฟังก์ชั่นการเร่งฮาร์ดแวร์อื่นๆ

วิธีแก้ปัญหากดเปลี่ยนภาษาแล้วค้างในโปรแกรม office 2016