เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2555 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทำการปรับปรุงระบบเครือข่ายศูนย์พระนครเหนือ โดยปรับปรุงจุดติดตั้งระบบเครือข่ายเพื่อให้การใช้งานที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในช่วงระยะเวลาการปรับปรุงดังกล่าวอาจจะมีผลกระทบต่อการใช้งานในระบบ เครือข่ายในระยะเวลาไม่มาก ทั้งนี้ทางสำนักวิทยบริการฯต้องขออภัยมา ณ ที่นี่ด้วย

DSCN7815-300x225 DSCN7816-300x225 DSCN7817-300x225 DSCN7818-300x225 DSCN7819-300x225 DSCN7820-300x225 DSCN7821-300x225 DSCN7822-300x225 DSCN7823-300x225 DSCN7824-300x225 DSCN7825-300x225 DSCN7826-300x225 DSCN7827-300x225 DSCN7828-300x225 DSCN7829-300x225 DSCN7830-300x225 DSCN7831-300x225 DSCN7832-300x225 DSCN7833-300x225 DSCN7834-300x225 DSCN7835-300x225 DSCN7836-300x225 DSCN7837-300x225 DSCN7838-300x225

ย้ายระบบเครือข่าย ณ ศูนย์พระนครเหนือ 16 ส.ค. 2555 (ต่อ)

Leave a Reply