เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2555 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทำการปรับปรุงระบบเครือข่ายอาคารช่างกลโรงงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พระนครเหนือ โดยปรับปรุงจุดติดตั้งระบบเครือข่ายเพื่อให้การใช้งานที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในช่วงระยะเวลาการปรับปรุงดังกล่าวอาจจะมีผลกระทบต่อการใช้งานในระบบ เครือข่ายในระยะเวลาไม่มาก ทั้งนี้ทางสำนักวิทยบริการฯต้องขออภัยมา ณ ที่นี่ด้วย

DSCN7730-300x225 DSCN7731-300x225 DSCN7732-300x225 DSCN7733-300x225 DSCN7734-300x225 DSCN7735-300x225 DSCN7736-300x225 DSCN7737-300x225 DSCN7738-300x225 DSCN7739-300x225 DSCN7740-300x225 DSCN7741-300x225 DSCN7742-300x225 DSCN7743-300x225 DSCN7744-300x225 DSCN7745-300x225 DSCN7746-300x225 DSCN7747-300x225 DSCN7748-300x225 DSCN7749-300x225 DSCN7750-300x225 DSCN7751-300x225 DSCN7752-300x225 DSCN7753-300x225 DSCN7754-300x225 DSCN7755-300x225

ย้ายระบบเครือข่าย ณ ศูนย์พระนครเหนือ 27 ก.ค. 2555 (ต่อ)

Leave a Reply