เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2555 สำนักวิทยบริการฯได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าทำการปรับปรุงแนวสายใยแก้วนำแสงและ จุดติดตั้งระบบเครือข่ายเพื่อให้การใช้งานที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในช่วงระยะเวลาการปรับปรุงดังกล่าวอาจจะมีผลกระทบต่อการใช้งานในระบบ เครือข่ายในระยะเวลาไม่มาก ทั้งนี้ทางสำนักวิทยบริการฯต้องขออภัยมา ณ ที่นี่ด้วย

DSCN7601-225x300 DSCN7602-225x300 DSCN7603-300x225 DSCN7604-225x300 DSCN7605-300x225 DSCN7606-300x225 DSCN7607-225x300 DSCN7608-300x225 DSCN7609-300x225 DSCN7610-300x225 DSCN7611-225x300 DSCN7612-300x225 DSCN7613-300x225 DSCN7614-300x225 DSCN7615-300x225 DSCN7616-300x225 DSCN7617-300x225 DSCN7618-225x300 DSCN7619-300x225 DSCN7621-300x225 DSCN7622-300x225 DSCN7623-300x225 DSCN7624-300x225 DSCN7626-300x225 DSCN7628-300x225 DSCN7629-300x225 DSCN7630-300x225 DSCN7631-300x225 DSCN7632-300x225 DSCN7633-300x225 DSCN7634-300x225

ย้ายระบบเครือข่าย ณ ศูนย์พระนครเหนือ 16 ก.ค. 2555 (ต่อ)

Leave a Reply