เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2555 สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่ศูนย์พระนครเหนือเพื่อทำการย้ายอุปกรณ์ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร โดยในขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการได้ทยอยย้ายและเดินแนวสายใยแก้วนำแสงใหม่ ทั้งนี้ในช่วงระยะเวลาการปรับปรุงดังกล่าวอาจจะมีผลกระทบต่อการใช้งานในระบบเครือข่ายในระยะเวลาไม่มาก ทั้งนี้ทางสำนักวิทยบริการฯต้องขออภัยมา ณ ที่นี่ด้วย

DSCN7579-300x225 DSCN7580-300x225 DSCN7581-300x225 DSCN7582-300x225 DSCN7583-300x225 DSCN7584-300x225 DSCN7585-300x225 DSCN7586-300x225 DSCN7587-225x300 DSCN7588-225x300 DSCN7589-225x300 DSCN7590-300x225 DSCN7591-300x225 DSCN7592-300x225 DSCN7593-300x225 DSCN7594-300x225

ย้ายระบบเครือข่าย ณ ศูนย์พระนครเหนือ 14 ก.ค. 2555

Leave a Reply