แม้ว่าการพิมพ์เอกสารจะเป็นความสามารถโดยทั่วไปของ MS Word ซึ่งการใช้งานของผู้ใช้ก็จะขึ้นอยู่กับความเร็วในการพิมพ์ของผู้ใช้นั้นๆ ทาง MS Word Transcribe จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถแปลงคำพูดหรือไฟล์เสียงให้เป็นข้อความได้ ซึ่งจะช่วยลดข้อจำกัดความสามารถในการพิมพ์ของผู้ใช้งานให้ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ฟีเจอร์นี้จะมีให้บริการสำหรับ MS Word Online ใน MS 365 และรองรับการแปลงเสียงไว้ที่ 5 ชั่วโมงเท่านั้น

แปลงไฟล์เสียงเป็นข้อความ
Tagged on: