วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 ช่างได้เข้ามาทำการ maintenance เครื่อง generator ณ ศูนย์เทเวศร์

s__4227074

ซ่อมบำรุงเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าสำรอง generator
Tagged on: