วันอังคารที่ 15 พฤศจิการยน 2559 ช่างได้เข้ามาทำการ Maintenance ระบบปรับอากาศห้อง Data center ณ ศูนย์เทเวศร์

233157 20161115_095120 20161115_095127 20161115_095130

Maintenance ระบบปรับอากาศห้อง Data Center
Tagged on: