เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2555 สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับแจ้งว่าระบบเครือข่ายขัดข้องจึงได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าซ่อมบำรุงระบบ เครือข่าย ฌ ห้อง 2308 คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร โดยได้เปลี่ยนอุปกรณ์ระบบเครือข่ายชุดใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ระบบเครือข่ายและระบบงานภายในของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการปรับปรุงเสร็จแล้วและสามารถใช้งานระบบเครือ ข่ายได้ตามปกติ 19 มิ.ย. 2555 15.30 น.

DSCN7452-300x225 DSCN7453-225x300 DSCN7454-300x225 DSCN7455-225x300 DSCN7456-225x300

ซ่อมระบบเครือข่ายห้อง 2308 ศูนย์พณิชยการพระนคร

Leave a Reply