สิ่งที่ต้องเตรียมในการทำมีดังนี้

1.มีไฟล์ windows ที่เป็นไฟล์ .iso
2.มีโปรแกรม UltraISO
3. แฟลช์ไดร์ฟ (USB) ที่มีความจุ 4GB ขี้นไป

มีขั้นตอนดังนี้
1 ลงโปรแกรม UltraISO  เมื่อลงโปรแกรมดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ไปที่ไฟล์ windows. iso โดยการคลิกขวา แล้วเลือก Open with UtralISO
2.ที่เมนู Bootable เลือก Write Disk Image..
3.ทำการเลือก disk drive ที่ต้องการจะ write disk image ลงไป จากนั้นคลิก write
4.รอจนโปรแกรมทำการ write ข้อมูลลงในแฟลชไดร์ฟ จนครบ 100% ดังรูป แล้วกด Close

คู่มือการทำดังนี้ >>>> download

การทำ windows ลง USB ด้วยโปรแกรม UltraISO แบบง่าย
Tagged on: