วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2559 เวลา 9.00 น. เครื่อข่าย มทร.พระนคร ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเว็บกรมบัญชีกลางได้ในช่วงเวลาดังกล่าว เนื่องจากเหตุขัดข้องทางเทคนิคภายในกรมบัญชีกลาง   จึงขออภัยในความไม่สะดวกครับ

ประกาศเครือข่าย มทร.พระนคร ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเว็บกรมบัญชีกลางได้