เมื่อวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 โดเมน rmutp.ac.th ได้ผ่านการรับรอง ว่าสามารถใช้งานผ่าน IPv6 ได้อย่างสมบูรณ์แล้ว โดยได้รับ Logo certified เป็นที่เรียบร้อย

860484_459873140752940_2127775757_o

Domain rmutp.ac.th ได้รับ IPv6 DNS Logo certified เเล้ว
Tagged on:         

Leave a Reply