วันพุธที่ 22 เมษายน 2558 เวลาประมาณ 15.30 น. เครื่องทำความเย็นในห้อง data center ขัดข้อง ทำให้ส่งผลต่ออุปกรณ์ในห้องทำงานที่อุณหภูมิสูงขึ้น จึงจำเป็นต้องปิดอุปกรณ์บางเครื่อง ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถใช้งาน Server บางตัวได้  ทางสำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

 

ประกาศเครื่องทำความเย็นในห้อง Data center ขัดข้อง