วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารได้ดำเนินการติดต่อช่างมาติดตั้งกล้องวงจรปิดแทนที่ตัวเก่าที่ชำรุดให้พร้อมใช้งานได้จำนวน 4 ตัว

จุดที่ 1 บริเวณทางเดินไปโรงอาหาร 1 ตัว
จุดที่ 2 ที่นั่งพักนักศึกษาบริเวณอาคารบ่อปลา 1 ตัว
จุดที่ 3 บริเวณชั้น 3 อาคารอธิการบดี 2 ตัว

ซ่อมบำรุงกล้องวงจรปิด ศูนย์เทเวศร์