วิธีการกดปุ่มเข้า bios และปุ่มกดเข้า Boot menu หรือ Boot option ทั้งใน PC และ Notebook เพื่อใช้ในการลง windows ผ่าน usb หรือ dvd หรือเข้าไปตั้งค่าส่วนต่างๆใน bios โดยได้รวบรวมปุ่มกดต่างๆ ได้ดังรูป

หากยังเข้าไม่ได้ ให้สังเกตุตอน Boot เครื่องคอมพิวเตอร์ หน้าจอของคอมพิวเตอร์ของเราจะมีบอกว่าให้เรากด BIOS ด้วยปุ่มอะไร

รวมวิธีการกดเข้า BIOS/BOOT MENU ในคอมพิวเตอร์และโน๊คบุ๊ค
Tagged on: