การตั้งค่าภาพ background ให้เป้นภาพต่อกันสำหรับสองหน้าจอนี้ได้ทำที่ระบบปฎิบัติการ Windows10 โดยเราต้องรู้ความละเอียดของหน้าจอทั้ง 2 จอถ้าความละเอียดเท่ากันจะดีมาก

อย่างเช่นของผม มีความละเอียดของแต่ละหน้าจออยู่ที่ 1920*1080 ก็ให้นำเลขด้านคูณ2คือ 1920*2 ก็จะได้ 3840*1080 เสร็จให้ไปค้นหาภาพจากกูเกิลแล้วนำมาใส

เมื่อใส่ภาพแล้วตรง Choose a ให้เลือกเป็น fit เพียงเท่านี้เป้นอันเสร็จเรียบร้อย

 

วิธีตั้งค่าภาพbackground ให้เป็นภาพต่อกันสำหรับ2หน้าจอ