1. เปิดโปรแกรม Excel ไปที่เมนู FILE มุมซ้ายด้านบน

1
2. เลือกที่ Option

2
3. เลือกที่ Add-ins ดูที่ช่อง name Active Application Add -ins ถ้ามีอะไรใส่อยู่ให้เอาออก

3
4. วิธีเอาออก ดูที่ช่อง Type ว่าคืออะไร ในตัวอย่างคือ COM Add-in ที่ด้านล่าง จะเห็นเมนู Manage ให้เลือก COM Add-in ตามช่อง Type แล้วกด GO จะปรากฎหน้าต่างขึ้นมา ให้เอาเครื่องหมายติ๊กถูกออก แล้วกด OK
หน้าต่างทั้งหมดจะหายไปเอง เสร็จแล้วให้ลองที่โปรแกรม AX

6

7

8

 

 

วิธีตั้งค่าโปรแกรม Excel (2013) เพื่อให้โปรแกรม AX ดึงข้อมูลได้
Tagged on: