เมื่อกดดาวน์โหลดแล้วงานที่โหลดจะปรากฎที่บาร์ด้านล่างของchromeให้ทำการคลิกที่ลูกศรขึ้นจะปรากฎเมนูขึ้นมา

ให้เลือกไปที่ เปิดใน xxx เสมอหรือทุกครั้งดังตัวอย่างตามภาพ excel powerpoint ทำได้เช่นกัน

 

ตั้งค่าให้Chromeเปิดไฟล์จำพวก pdf หรือ word ทันทีเมื่อกดดาาวน์โหลด