1. คลิก  Start>> Control panel>> Devices and Printer

3-1

 

2. คลิก Add a Printer

3-2

3.  เลือกหัวข้อ  Add a Local printer

3-3

4.    เลือก Use an exchange port: หากสายที่ต่อเป็น parallel ให้เลือกเป็น Lpt1: (Printer Port) แต่หากสายที่ต่อเป็น USB Port ให้เลือกเป็น USB 001 แล้วคลิ๊ก Next

3-4

5.  จะปรากฏหน้าต่าง Install printer driver หัวข้อ Manufacturer ให้เลือก

ตัวอย่าง เช่น เลือกเป็น HP และหัวข้อ printer ให้เลือก รุ่นที่ต้องการติดตั้ง จากนั้นให้กด Next

 

3-5

 

6. จะปรากฏหน้าต่าง Type a printer name ให้กด Next

3-6

 

7. จะปรากฏหน้าต่าง ให้ Print test page หากต้องการทดสอบการพิมพ์ให้กดปุ่ม Print test page หรือหากไม่ต้องการทดสอบให้กดปุ่ม Finish เสร็จสิ้นการติดตั้ง

 

3-7

 

จะมีเครื่องหมายคลิกสีเขียวตรงเครื่องปริ้นที่เราได้ทำการ  Set as default printer

3-8

วิธีการ Add Printer for windows 7
Tagged on: