แจ้งปิดระบบเครือข่ายห้อง 1117 คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์พณิชยการพระนคร

แจ้งปิดระบบเครือข่ายห้อง 1117 คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์พณิชยการพระนคร

เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2555 ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ตรวจพบความผิดปกติของระบบเครือข่ายที่ห้อง 1117 คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์พณิชยการพระนคร ดังนั้นทางสำนักวิทยบริการฯจึงส่งเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจพื้นที่และพบว่าห้อง1117 กำลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงห้องและไม่มีกระแสไฟฟ้าจึงทำให้ระบบเครือข่ายไม่สามารถใช้งานได้

เปลี่ยนอุปกรณ์ระบบเครือข่าย อาคารช่างกลโรงงาน ศูนย์พระนครเหนือ

เปลี่ยนอุปกรณ์ระบบเครือข่าย อาคารช่างกลโรงงาน ศูนย์พระนครเหนือ

เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2555 เนื่องด้วยทางสำนักวิทยบริการฯได้รับแจ้งว่าระบบเครือข่ายอาคารช่างกลโรงงาน ศูนย์พระนครเหนือมีปัญหาขัดข้อง สำนักวิทยบริการฯจึงได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าซ่อมบำรุงเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบเครือข่ายที่ชำรุด ซึ่งสามารถกลับมาใช้งานระบบเครือข่ายของ มทร.พระนครได้ตามปกติ 4 ก.ค. 2555 15.00 น.

ติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ณ โรงแรมPullman Bangkok King Power

ติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ณ โรงแรมPullman Bangkok King Power

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2555 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าติดตั้งระบบเครือข่าย ในงานประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 4 ณ โรงแรมPullman Bangkok King Power เพื่อให้สามารถใช้งานระบบงานภายในของ มทร.พระนครได้ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งระบบเครือข่ายเสร็จแล้วและสามารถใช้งานได้ปกติ 2 ก.ค. 2555 16.30 น.

ประชุมภายในกลุ่มงานระบบเครือข่าย

ประชุมภายในกลุ่มงานระบบเครือข่าย

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555 กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารได้จัดประชุมภายในกลุ่มงานขึ้นเพื่อ วางแผนงานและกำหนดการของโครงการต่างๆที่กำลังจะดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตาม ที่วางแผนไว้ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมดังรายนามต่อไปนี้ 1. นายเชาวลิต สมบูรณ์พัฒนากิจ 2. นายแสงสรรค์ ตินารักษ์ 3. นายธนาวุฒิ นิลมณี