เรียน สมาชิกเครือข่าย UniNet

ด้วยสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (UniNet) จะมีการปรับปรุงระบบ
เครือข่ายแกนหลัก

ในช่วงเวลา 23.30น. ของวันที่ 6 พฤศจิกายน 2553 ถึง เวลา 01.00น. ของวันที่  7 พฤศจิกายน 2553 อาจจะทำให้มีผลกระทบการใช้งานเครือข่ายในช่วงเวลาดังกล่าว จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

NOC UniNet
ส่งผลให้ทุกศูนย์ไม่สามารถเข้าใช้งาน internet ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว

NOC RMUTP

แจ้งการปรับปรุงระบบเครือข่าย UniNet
Tagged on:     

2 thoughts on “แจ้งการปรับปรุงระบบเครือข่าย UniNet

Leave a Reply