เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ลิงค์ SP2 ศูนย์พณิชยการพระนครขัดข้อง ทำให้ใช้งานอินเตอร์เน็ต ไม่ได้ ทางกลุ่มงานเครือข่ายจึงย้ายเส้นทางสำรองโดยวิ่งผ่าน wi-fi Point to Point ลิงค์มาออกที่ ศูนย์เทเวศร์เป็นการชั่วคราวก่อน จนกว่า ทาง Uninet จะทำการแก้ไข ลิงค์เสร็จ   ในกรณีนี้ อาจทำให้การใช้งานอินเตอร์เน็ต ที่ศูนย์พานิชการพระนครช้าลงบ้าง ก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ลิงค์ SP2 ศูนย์พณิชยการพระนครขัดข้อง

Leave a Reply