จากกรณี ที่ได้ทำการสำรวจพื้นที่ที่คณะ คหกรรมศาสตร์ เนื่องด้วยจะมีการทุบตึกทำให้มีการตัดสายไฟเบอร์ออฟติก ทำให้คณะคหกรรมศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไม่สามารถใช้งานได้ ทางกลุ่มงานเครือข่าย ได้สำรวจแล้ว และได้ข้อตกลงว่าจะใช้ WiFi Point to Point เพื่อส่งสัญญาณจากเทเวศมาแทน ดังนั้นจึงได้มาถอดจาน WiFi จากศูนย์พระนครเหนือ ซึ่งเป็นจานเก่า ที่ไม่ได้ใช้งาน เอามาใช้แทนเป็นการชั่วคราว

DSCN8093-Copy-225x300 DSCN8095-Copy-225x300 DSCN8096-Copy-300x225 DSCN8098-Copy-225x300 DSCN8100-Copy-225x300 DSCN8101-Copy-300x225 DSCN8106-Copy-300x225 DSCN8107-Copy-300x225 DSCN8111-Copy-300x225 DSCN8112-Copy-300x225 DSCN8115-Copy-300x225 DSCN8119-Copy-300x225 DSCN8120-Copy-225x300 DSCN8121-Copy-225x300 DSCN8122-Copy-225x300 DSCN8123-Copy-300x225 DSCN8129-Copy-300x225 DSCN8131-Copy-300x225

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 ทางกลุ่มงานเครือข่ายได้เข้าไปถอดจาน WiFi Point to Point จากศูนย์พระนครเหนือ

Leave a Reply