ด้วยทางคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ได้มีการปรับปรุงตึกและมีการเดินระบบเครือข่ายใหม่ในชั้น  2 และ 3 และได้เริ่มเข้าใช้งานในส่วนที่ได้ปรับปรุงแล้ว แต่ระบบเครือข่ายยังไม่ได้ทำการตั้งค่า ดังนั้นเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 ทางกลุ่มงานเครือข่าย จึงได้เข้าไปทำการ config อุปกรณ์กระจายสัญญาณเพื่อรับสัญญาณอินเตอร์เน็ตจากตัวกระจายสัญญาณหลักจนสามารถใช้งานได้ปกติ

DSCN8053-Copy-300x225

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 ทางกลุ่มงานเครือข่ายได้เข้าไปตั้งค่าอุปรกรณ์ เพื่อต่อขยายการใช้งานอินเตอร์เน็ต ที่คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี

Leave a Reply