เมื่อวันที่ 23-25 มกราคม 2556  กลุ่มงานเครือข่าย และกลุ่มงานห้องสมุด ได้เข้าร่วมงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษาครั้งที่ 26 (WUNCA 26)  ซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร  เพื่อติดตามเรียนรู้ถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ  เพื่อจะได้นำมาประยุกต์ใช้ และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

DSC01882-300x199 DSC01884-300x199 DSC01890-300x199 DSC01922-300x199 DSC01924-300x199 DSC01925-300x199 DSC01931-300x199 DSC01933-300x199 DSC01938-300x199 DSC01943-300x199 DSC01947-300x199

เมื่อวันที่ 23-25 มกราคม 2556 ได้เข้าร่วมงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษาครั้งที่ 26

Leave a Reply