เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554 ทางสำนักวิทยบริการฯได้ ส่งเจ้าหน้าที่ไปติดตั้งระบบเครือข่าย ห้อง Studio สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์นางเลิ้ง

DSCN1978-300x225 DSCN1979-300x225 DSCN1980-300x225 DSCN1982-300x225 DSCN1983-300x225 DSCN1984-300x225 DSCN1987-300x225

ติดตั้งระบบเครือข่าย ห้อง Studio สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์นางเลิ้ง

Leave a Reply