เมื่อวันที่ 26/5/2554 ทางกลุ่มงานระบบเครือข่าย สำนักวิทยบริการได้ทำการปรับปรุงอุปกรณ์ควบคุมตัวส่งสัญญาณเครือข่ายไร้สาย ทั้ง 5 ศูนย์ ซึ่งส่งผลกระทบให้การใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายเกิดการขัดข้องเป็นเวลาประมาณ 15 นาที ขณะนี้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ

เพิ่มเติม
กรณี ศูนย์เทเวศร์ หลังจากการปรับปรุงอุปกรณ์ควบคุมตัวส่งสัญญาณเครือข่ายไร้สายพบว่า หน้า authen ไม่ขึ้นสำหรับผู้ใช้ที่ใช้งาน firefox เวอร์ชั่น 4 ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้ากำลังตรวจสอบสาเหตุและพยามแก้ไขอยู่ ในระหว่างนี้ท่านสามารถใช้ Internet Exporer เพื่อเข้าใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายแทนไปก่อนชั่วคราวได้

ประกาศปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย 26/5/2554
Tagged on:         

Leave a Reply