เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2557 เวลา 14.40 น. ระบบอินเตอร์เน็ตของศูนย์พระนครเหนือไม่สามารถใช้งานได้ เบื้องต้นตรวจสอบเครือข่ายภายในปกติ ต่อมาวันที่ 23 มิถุนายน 2557 จึงได้ทำการตรวจสอบไปที่ผู้ให้บริการ พบปัญหาของเหตุขัดข้องดังกล่าว เจ้าหน้าที่เน็ตเวิก จึงได้ทำการใช้ link สำรอง จากศูนย์เทเวศร์ ไปยังศูนย์พระนครเหนือ เพื่อให้สามารถใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตได้

n2

ระบบอินเตอร์เน็ตศูนย์พระนครเหนือขัดข้อง เนื่องจากผู้ให้บริการ