014

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทำโครงการติดตั้งระบบสายสัญญาณคอมพิวเตอร์สำหรับระบบเครือข่ายไร้สาย ภายในศูนย์พระนครเหนือ โดยให้บริษัท TCS ติดตั้งสายสัญญาณ UTP และ Access Point จำนวน 22 จุด เพื่อขยายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (wi-fi)  ให้ครอบคลุมการใช้งานของบุคลาการและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ

018017016019020015

โดยมีเอกสารสรุปจุดติดตั้งอุปกรณ์ Access Point ดังนี้ >>>>  download <<<<

 

 

สวท.ทำการขยายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (wi-fi) เพิ่ม ณ ศูนย์พระนครเหนือ