Flash Drive เป็นอุปกรณ์สำรองข้อมูล ทั้งยังสามารถพกพาข้อมูลและโปรแกรมไปใช้งานกับคอมพิวเตอร์ไปในที่ต่าง ๆ และสะดวกต่อการใช้งาน ซึ่งปัจจุบัน Flash Drive ได้มีการพัฒนาความขยายความจุรองรับได้เป็นกิกกะไบต์ ทำให้สามารถบันทึกไฟล์ และข้อมูลได้มากขึ้น จากแต่ก่อนเป็นแค่เมกะไบต์ แต่จะมีสักกี่คนที่ทราบวิธีรักษาความปลอดภัยให้กับ Flash Drive โดยจะใช้วิธีการ Format ซึ่งหัวข้อ File System ส่วนใหญ่จะเลือกรูปแบบเป็น FAT, FAT32  แต่ที่นำเสนอต่อไปนี้เป็นรูปแบบ NTFS ซึ่งมี Security ที่ดีและสูงกว่ามาก

NTFS คืออะไร (New Technologh File System) เป็นระบบไฟล์ที่คู่กับระบบปฎิบัติการ Windows ทำให้ได้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีขึ้น ซึ่งมีขั้นตอนการทำ ดังนี้

1 เสียบ Flash Drive แล้วคลิกที่ เมนู START เลือก MY COMPUTER แล้ว Drive D จะโชว์ (ตัวอย่างนี้คือไดร์ของ Flash Drive) แล้วคลิกขวาที่เมาท์ 1 ครั้งเลือก เมนู FormatP1

2 เข้าสู่ขั้นตอนการ Format โดยคลิกที่ลูกศรลง ที่หัวข้อ File System เลือก NTFS แล้วคลิก START

P2

3 ในส่วนนี้คือการ คอนเฟิร์ม เพื่อดำเนินการ Format พร้อมแล้ว คลิกปุ่ม OK

P3

4 รอโปรแกรมดำเนินการจนเสร็จ

P4

5 หลังจากที่โปรแกรมดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจะขึ้น Format Complete ซึ่งแปลว่าได้ดำเนินการสำเร็จ แล้วคลิก OK เพียงเท่านี้ Flash Drive ของท่านจะมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีมากขึ้นและนำไปใช้งานได้ทันที

P5

*** หมายเหตุ การ Format จะทำให้ข้อมูลที่อยู่ในแหล่งเก็บข้อมูลนั้นหายหมด ดังนั้น ควรจำเป็นสำรองข้อมูลก่อนทุกครั้ง

วิธีการสร้างระบบรักษาความปลอดภัยมากขึ้น ในกับ Flash Drive หรือ Removable Disk