มีขั้นตอนในการเข้าใช้ดังนี้

1. พิมพที่ url http://reg.rmutp.ac.th/vncaller/

reg001

 

 

สามารถ download คู่มือโดยมีขั้นตอนและวิธีการลงระบบงานทะเบียนในคู่มือ!!!

วิธีการลงระบบงานทะเบียน (สสท.) และวิธีแก้ให้ run บน win7