เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 4.30 น. ลิงค์ SP2 ซึ่งใช้เชื่อมต่อออกอินเตอร์เน็ตภายนอก ของศูนย์พณิชยการพระนคร ที่เคยขัดข้อง  ใช้งานได้ปกติแล้ว  จึงแจ้งมาเพื่อให้ทราบ

วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556 ลิงค์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตศูนย์พณิชยการพระนคร ใช้งานได้ปกติ

Leave a Reply