เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 ทางกลุ่มงานเครือข่ายได้เข้าทำการติดตั้งตัวกระจายสัญญาณ Wi-Fi (Access Points) เพิ่มเติมในส่วนที่ ไม่มีสัญญาณครอบคลุม ที่คณะวิทยาศาสตร์ และทั้งนี้ได้ทำการเตรียมความพร้อมในการอัพเครื่อข่ายให้รองรับ IPv6 โดยการสำรวจอุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก ว่าสามารถ รองรับการทำงานของ IPv6 ได้หรือไม่ เพื่อจะได้ทำการอัพเครือข่ายให้รองรับ IPv6 ในแผนพัฒนาต่อไป

DSC_0314-300x225 DSC_0315-300x225 DSC_0318-300x225 DSC_0320-300x225 DSC_0321-300x225 DSC_0323-225x300

วันที่ 9 มกราคม 2556 กลุ่มงานเครือข่ายเข้าติดตั้งตัวกระจายสัญญาณ Wi-Fi (Access Points) เพิ่มเติม ที่คณะวิทยาศาสตร์ และเตรียมความพร้อมในการอัพเครื่อข่ายให้รองรับ IPv6

Leave a Reply