เนื่องด้วยทางคณะอุตสหรรมสิ่งทอฯ ได้มีการปรับปรุงอาคารจึงมีการทุบทำลายอาคารบางส่วน มีผลให้สายไฟเบอร์ออฟติกซึ่งเดินจากศูนย์พานิชพระนครขาด ส่งผลให้ระบบเน็ตเวิร์คและอินเตอร์เน็ต ในคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอไม่สามารถใช่งานได้  ดังนั้นเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ทางกลุ่มงานเครือข่ายจึงได้เข้าทำการสำรวจและ ซ่อมแซมเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออฟติก จนสามารถใช้งานเครือข่ายและอินเตอร์เน็ตได้อย่างปกติ

DSCN8240-Copy-300x225 DSCN8242-Copy-225x300 DSCN8245-Copy-300x225 DSCN8247-Copy-225x300 DSCN8248-Copy-225x300 DSCN8249-Copy-225x300 DSCN8250-Copy-300x225 DSCN8251-Copy-300x225 DSCN8253-Copy-225x300 DSCN8255-Copy-300x225 DSCN8256-Copy-300x225 DSCN8257-Copy-300x225 DSCN8259-Copy-300x225 DSCN8260-Copy-300x225 DSCN8262-Copy-300x225 DSCN8264-Copy-300x225 DSCN8268-Copy-300x225 DSCN8269-Copy-300x225 DSCN8270-Copy-300x225

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 กลุ่มงานเครือข่ายเข้าไปซ่อมแนวสายไฟเบอร์ออฟติก ที่คณะอุตสหกรรมสิ่งทอ

Leave a Reply