เนื่องจากจะมีการใช้งานห้องประชุม ที่คณะครุศาสตร์ ชั้น 2 และต้องการใช้งานอินเตอร์เน็ตในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556  ทางกลุ่มงานเครือข่ายจึงเข้าทำการติดตั้งตัวกระจายสัญญาณไวเลจ (Access Points) เพื่ออำนวยความสะดวกในการประชุมเป็นที่เรียบร้อย

DSC_0415-300x225 DSC_0417-300x225 DSC_0418-300x225 DSC_0419-225x300 DSC_0421-300x225

วันที่ 31 มกราคม 2556 กลุ่มงานเครือข่ายเข้าติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณไวเลจ แบบชั่วคราว ณ ห้องประชุม คณะครุศาสตร์

Leave a Reply