เนื่องจากทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีการ จัดโครงการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตตามหลักสูตรแกนกลาง  โดยได้ใช้พื้นที่ ณ ห้องประชุม D-Hall มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งต้องใช้งานระบบ wi-fi  ทางกลุ่มงานเครือข่ายจึงได้เข้าทำการติดตั้งตัวกระจายสัญญาณ wi-fi ณ ห้อง ประชุม D-Hall เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดโครงการในครั้งนี้ เป็นการเรียบร้อย

DSCN8675-300x225 DSCN8676-300x225 DSCN8678-300x225 DSCN8679-300x225 DSCN8685-300x225 DSCN8689-300x225 DSCN8690-300x225 DSCN8691-300x225 DSCN8693-300x225

วันที่ 3 มกราคม 2556 ติดตั้ง Access Points ณ ห้องประชุม D-Hall

Leave a Reply