เนื่องด้วยทางคณะคหกรรมศาสตร์จะทำการสร้างตึกใหม่ จึงได้ตัดลิงค์สายไฟเบอร์ออฟติก ซึ่งเดินเข้าตึกเก่าที่ต้องทุบทำลาย ทำให้ทางคณะคหกรรมศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ จากการสำรวจของกลุ่มงานเครื่อข่ายได้ตัดสินใจว่า จะใช้ Wifi Point to Point รับสัญญาณจากศูนย์เทเวศ ดังนั้นในวันที่ 29 ตุลาคม 2555 ทางกลุ่มงานเครือข่าย ได้เข้าไปทำการติดตั้งจานรับส่งสัญญาณที่คณะคหกรรมศาสตร์ และได้ปรับแต่งจานรับส่งสัญญาณที่ศูนย์เทเวศ จนสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้อย่างปกติ

DSCN8140-Copy DSCN8141-Copy DSCN8142-Copy DSCN8144-Copy DSCN8149-Copy DSCN8150-Copy DSCN8151-Copy DSCN8154-Copy DSCN8157-Copy DSCN8159-Copy DSCN8164-Copy DSCN8166-Copy DSCN8167-Copy DSCN8169-Copy DSCN8175-Copy DSCN8177-Copy DSCN8178-Copy DSCN8180-Copy DSCN8181-Copy DSCN8182-Copy DSCN8183-Copy DSCN8187-Copy DSCN8188-Copy

วันที่ 29 ตุลาคม 2555 ทางกลุ่มงานเครือข่ายได้เข้าไปติดตั้ง WiFi Point to Point ที่คณะคหกรรมศาสตร์