เนื่องจากทางคณะคหกรรมศาสตร์ จะทำการทุบตึกเพื่อก่อสร้างตึกใหม่ ทางสำนักวิทยบริการจึงได้ทำการขนย้ายอุปกรณ์ทางด้านเครือข่ายในส่วนที่สำนักวิทยบริการดูแลอยู่ในตึก ออกมาเก็บไว้ยังสำนักวิทยบริการ

DSC_0113-Copy-225x300 DSC_0115-Copy-225x300 DSC_0119-Copy-300x225 DSC_0121-Copy-300x225 DSC_0125-Copy-300x225 DSC_0129-Copy-300x225 DSC_0131-Copy-300x225 DSC_0132-Copy-300x225 DSC_0141-Copy-225x300 DSC_0144-Copy-300x225 DSC_0147-Copy-225x300 DSC_0154-Copy-300x225 DSC_0156-Copy-300x225 DSC_0157-Copy-300x225 DSC_0158-Copy-300x225 DSC_0160-Copy-300x225 DSC_0165-Copy-300x225 DSC_0166-Copy-300x225 DSC_0167-Copy-300x225 DSC_0171-Copy-300x225 DSC_0189-Copy-300x225 DSC_0192-Copy-300x225 DSC_0193-Copy-300x225 DSC_0195-Copy-300x225 DSC_0198-Copy-300x225

วันที่ 25 ตุลาคม 2555 สำนักวิทยบริการได้ขนย้ายอุปกรณ์เครือข่ายจากคณะคหกรรมศาสตร์เนื่องจากมีการปรับปรุงตึก

Leave a Reply