เนื่องด้วยทางกลุ่มงานเครือข่ายได้ทำการปรับเปลี่ยนระบบการเชื่อมต่อ wifi -rmutp แบบใหม่ เพื่อป้องกันการเชื่อมต่อโดยไม่ตั้งใจจากบุคคลภายนอก ดังนั้น จึงมีการเพิ่มขั้นตอนในการเชื่อมต่อเข้าใช้งาน ทำให้ บุคลากรและนักศึกษา ในมหาวิทยาลัย มีความยุ่งยากและไม่เข้าใจในการเข้าใช้งาน ทางกลุ่มงานเครื่อข่ายจึงได้ทำการออกประชาสัมพันธ์ เพื่อให้มีความเข้าใจในการเข้าใช้งานระบบ wifi ให้รับรู้โดยทั่วกัน

DSCN8054-Copy-300x225 DSCN8056-Copy-300x225 DSCN8058-Copy-300x225 DSCN8059-Copy-300x225 DSCN8060-Copy-300x225

วันที่ 25 ตุลาคม 2555 กลุ่มงานเครือข่ายออกทำการประชาสัมพันธ์การเชื่อมต่อ WiFi รูปแบบใหม่

Leave a Reply