เนื่องจากทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้แจ้งว่าอินเตอร์เน็ตชั้น 3 ตึกอุตสาหการ ไม่สามารถใช้งานได้ ทางกลุ่มงานเครือข่าย จึงเข้าทำการสำรวจ พบว่า ได้มีการถอดอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) ออก ทางกลุ่มงานเครื่อข่ายจึงได้ทำการ ติดตั้งอุปกรณ์กลับเข้าไปใหม่อีกครั้ง จนสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ปกติ

DSC_0204-300x225 DSC_0205-300x225 DSC_0206-300x225 DSC_0207-300x225

วันที่ 24 ธันวาคม 2555 ติดตั้ง Switch ที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

Leave a Reply