วันที่ 24 ตุลาคม 2555 ทางกลุ่มงานเครือข่ายได้ทำการติดตั้งเซิฟเวอร์ ESXi ที่ศูนย์พระนครเหนือ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการใช้สร้างเซิฟเวอร์ภายใน เพื่อใช้ในการเรียนการสอนแก่นักศึกษาต่อไป

DSCN8048-Copy-225x300 DSCN8046-Copy-225x300 DSCN8050-Copy-225x300 DSCN8049-Copy-300x225

วันที่ 24 ตุลาคม 2555 ทางกลุ่มงานเครือข่ายได้ทำการติดตั้ง Server ESXi ที่ศูนย์พระนครเหนือ

Leave a Reply