เนื่องจากมีการปรับปรุงตึกครุศาสตร์ (ตึกบ่อปลา) ทำให้มีผลกระทบกับแนวสายไฟเบอร์ซึ่งเป็นโหนดย่อยกระจายสายไปยังตึกต่างๆ  ดังนั้นทางกลุ่มงานเครือข่ายจึงเข้าทำการย้ายแนวสาย เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการปรับปรุงตึกเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นที่เรียบร้อย

DSC_0447 DSC_0448 DSC_0449 DSC_0452 DSC_0453 DSC_0454 DSC_0459 DSC_0461 DSC_0462 DSC_0463

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ย้ายแนวสายไฟเบอร์ออฟติคที่ตึกครุศาสตร์

Leave a Reply