เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2555 ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทำการสำรวจและแก้ไขปรับปรุงแนว สายไฟเบอร์ออฟติกของคณะวิศวกรรมศาตร์ ตึกวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานระบบเครื่อข่ายและอินเตอร์เน็ต  ทั้งนี้ในการแก้ไขปรับปรุงในครั้งนี้จะมีผลกระทบต่อการใช้งานเครือข่ายและ อินเตอร์เน็ต ทางสำนักวิทยบริการต้องขออภัย ณ โอกาสนี้ด้วย

DSC_0106-Copy-300x225 DSC_0104-Copy-300x225 DSC_0103-Copy-300x225 DSC_0094-Copy-300x225 DSC_0101-Copy-225x300 DSC_0099-Copy-225x300 DSC_0098-Copy-300x225 DSC_0097-Copy-225x300 DSC_0092-Copy-300x225

วันที่ 18 ตุลาคม 2555 ปรับปรุงแนวสายไฟเบอร์ออฟติกคณะวิศกรรมศาตร์ ตึกวิศกรรมไฟฟ้า

Leave a Reply