เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555 ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทำการสำรวจและแก้ไขปรับปรุงแนวสายไฟเบอร์ออฟติกของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานระบบเครื่อข่ายและอินเตอร์เน็ต  ทั้งนี้ในการแก้ไขปรับปรุงในครั้งนี้จะมีผลกระทบต่อการใช้งานเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต ทางสำนักวิทยบริการต้องขออภัย ณ โอกาสนี้ด้วย

DSC_0073-Copy-300x168 DSC_0074-Copy-300x168 DSC_0075-Copy-300x225 DSC_0076-Copy-300x225 DSC_0077-Copy-300x225 DSC_0079-Copy-300x225 DSC_0080-Copy-300x225 DSC_0081-Copy-300x225 DSC_0082-Copy-300x225 DSC_0085-Copy-300x225 DSC_0086-Copy-300x225

วันที่ 17 ตุลาคม 2555 ปรับปรุงแนวสายไฟเบอร์ออฟติกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Leave a Reply