เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน – 17 พฤศจิกายน 2555 กลุ่มงานเครือข่ายได้เข้าทำการปรับปรุงระบบเครือข่ายที่คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อให้รองรับเครือข่ายความเร็วสูง (Gigabit) ทั้งนี้กลุ่มงานเครือข่ายได้ทำการเปลี่ยนอุปกรณ์กระจายสัญญาณความเร็วสูงที่ห้องเซิฟเวอร์ และห้องสโมสรนักศึกษา ซึ่งเป็นโหนดกระจายสัญญาณ และทางกลุ่มงานเครือข่ายได้เดินสายสัญญาณเพื่อเชื่อมต่อโหนดบางโหนดใหม่ด้วย เนื่องจากสายสัญญาณบางจุดเป็นแบบเก่า ซึ่งไม่รองรับ Gigabit

DSCN8368-Copy-225x300 DSCN8370-Copy-300x225 DSCN8371-Copy-225x300 DSCN8382-Copy-300x225 DSCN8388-Copy-225x300 DSCN8394-Copy-300x225 DSCN8395-Copy-300x225 DSCN8397-Copy-225x300 DSCN8398-Copy-300x225 DSCN8403-Copy-300x225 DSCN8404-Copy-300x225 DSCN8407-Copy-225x300 DSCN8409-Copy-300x225 DSCN8410-Copy-300x225 DSCN8412-Copy-300x225 DSCN8413-Copy-300x225 DSCN8415-Copy-300x225 DSCN8417-Copy-225x300 DSCN8427-Copy-300x225 DSCN8428-Copy-300x225 DSCN8430-Copy-300x225 DSCN8434-Copy-300x225

วันที่ 14 พฤศจิกายน – 17 พฤศจิกายน 2555 กลุ่มงานเครือข่ายได้เข้าทำการปรับปรุงระบบเครือข่ายที่คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

Leave a Reply