เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556 เวลา 10.55  การใช้งานอินเตอร์เน็ตลิงค์ต่างประเทศมีปัญหาการเข้าใช้เนื่องจาก มีการขัดข้องของ ISP เป็นเวลาประมาณ 15 นาที แต่การเข้าใช้งานเวปไซด์ภายในประเทศสามารถใช้งานได้ปกติ กลุ่มงานเเครือข่ายจึงแจ้งมาเพื่อให้รับทราบ

วันที่ 11 มกราคม 2556 ลิงค์ต่างประเทศขัดข้องเป็นเวลาประมาณ 15 นาที

Leave a Reply