วันที่ 1 มีนาคม 2556 กลุ่มงานเครือข่ายได้เปิดทำการใช้งาน ระบบเครือข่าย IPv6 อย่างเต็มระบบแล้ว  หากบุคลาการท่านใดสนใจต้องการทดสอบลองใช้งานให้ท่าน Enable IPv6 บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านได้ทันที  (วินโดว์ 7 โดยปกติจะ Enable อยู่แล้ว)

ipv6-v2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทดสอบระบบเครือข่าย IPv6 เต็มระบบแล้ววันนี้

Leave a Reply