ประกาศ ปรับปรุงระบบ Email อาจารย์เเละเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 • ทำการ Upgrade ระบบเมล์เซิฟเวอร์ของมหาวิทยาลัยใหม่ ซึ่งเปลี่ยนไปใช้บริการของ Google Apps for Education
 • ทำการ Migrate Data จากระบบอีเมล์เดิม(ทั้ง 2 ระบบ) ไประบบเมล์ใหม่ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงอีเมล์ที่เคยใช้งานในระบบเก่าได้
 • ทำการรวมระบบอีเมล์เดิมของมหาวิทยาลัย ที่มีอยู่ 2 ระบบ ให้เหลือเพียงระบบเดียวเพื่อลดปัญหาการส่งเมล์ข้ามระบบกัน

สิ่งที่ผู้ใช้ได้รับหลังจากการปรับปรุงระบบในครั้งนี้

 • อีเมลที่มีพื้นที่เก็บข้อมูล > 7.5 กิกะไบต์ เครื่องมือค้นหาอีเมล และระบบสนทนาในตัว
 • สแปมน้อยลง ระบบป้องกันข้อความไม่พึงประสงค์ไม่ให้เข้าสู่กล่องจดหมายของคุณ
 • การเข้าถึงด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่ สามารถเข้าถึง e-mail บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
 • แก้ปัญหาการรับส่งอีเมล์ข้ามระบบกันระหว่างอีเมล์ระบบเก่า(หน้าสีฟ้า)กับระบบใหม่(หน้าสีม่วง) ซึ่งจะเหลือเพียงระบบที่ปรับปรุงใหม่เพียงระบบเดียวเท่านั้น
 • ลดปัญหาอีเมล์สูญหายในระหว่างการส่งหรือรับ

ผลกระทบต่อผู้ใช้ (อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร)

 • ผู้ที่ได้รับผลกระทบได้แก่ ผู้ที่ใช้งานอีเมล์ …..@rmutp.ac.th ทั้งหมด
 • ในการเข้าใช้งานอีเมล์ระบบใหม่ในครั้งแรกระบบจะทำการสร้างรหัสผ่านเริ่มต้นสำหรับผู้ใช้ทุกคน ดังนั้นระบบจึงบังคับให้ ท่านต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทันที ที่เข้าใช้งานในครั้งแรก
 • หากพบปัญหาอื่นๆ สามารถติดต่อได้ที่กลุ่มงานระบบเครือข่าย สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร 02-282-9009 ต่อ 6776, 6784-6785 หรือสามารถทิ้งปัญหา ข้อสงสัยไว้ที่เว็บไซต์นี้

คู่มือการใช้งานอีเมล์ระบบใหม่ (RMUTP Mail 2011)

 1. การเข้าใช้งานเมล์ระบบใหม่ 2011 ครั้งแรก *** ดาวน์โหลด
 2. การ รับ-ส่ง อีเมล์ ในระบบใหม่ ดาวน์โหลด
 3. การเปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล์ ดาวน์โหลด

*** สำคัญและต้องทำก่อน

ปรับปรุงระบบ Email อาจารย์เเละเจ้าหน้าที่ เร็วๆนี้

Leave a Reply